ข้อความเลื่อน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและสำรวจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การวิจัยชุมชน

การวิจัยชุม
ศูนย์วิจัยและสำรวจ คณะวิทยาการจัดการ

6 ความคิดเห็น:

 1. เพื่อนพ้องน้องพี่..ผู้ร่วมอุดมการณ์งานวิจัยชุมชนทุกท่าน เราอยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นเวทีและเป็นกระดานความคิด ความเห็นของพวกเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทความ ประเด็นปัญหา หรือข้อสงสัยที่พวกเราอยากจะอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงการพบปะ และพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนา และปัญหาในการวิจัยชุมชนที่พวกเรากำลังดำเนินการอยู่ ใครมีประเด็นอะไร หรือต้องการอัพเดทข้อมูลข่าวสารเรื่องใด เผยแพร่ข้อมูลร กระตุ้นเตือน และให้กำลังใจเพื่อนๆ โปรดใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และัรักษาศาสตร์แห่งวิชาชีพให้มีความถูกต้อง ยั่งยืน และเติบโตต่อไป..มู๋

  ตอบลบ
 2. โรงเรียนวิถีพุทธ : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสีบสานวัฒนธรรมชุมชนภาคอีสาน

  ความมุ่งหมายของการวิจัย
  1.เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของรูปแบบการเรียนการสอนโรงเรียนวิถีพุทธ
  2.เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา การเรียนการสอนและการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธภาคอีสาน
  3.เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจากฐานภูมิปัญญาชุมชนภาคอีสานในโรงเรียนวิถีพุทธ

  ช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยว่า..ความมุ่งหมาย เดินมาถูกทางหรือยัง ปรับแก้ได้

  นักศึกษาวัฒนาธรรมศาสตร์ ป.เอก (สุริยา ฟ้าประทาน)
  ที่อยู่ :suriyask2007@gmail.com

  ตอบลบ
 3. คุณสุริยา .. ยินดีที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะ เนื่องจาก 2 สัปดาห์ที่ผ่านมามีภารกิจมากมายในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยชุมชน ทำให้ไม่ได้เข้ามาในบล๊อก ต้องขออภัยที่เสวนากันล่าช้าไป แต่คงไม่สายเกินไปที่จะเรียนรู้แลกเปลี่ยนกัน สำหรับหัวเรื่องที่ตั้งประเด็นไว้น่าสนใจมากค่ะ สำหรับตัวเองมีความคิดเห็นดังนี้ค่ะ หัวเรื่องน่าจะเป็น การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชุมชนภาคอีสาน เนื่องจากการพัฒนาควรได้มีการแสดงพลังความคิด ความรู้จากผู้มีส่วนได้เสียกับโรงเรียนจึงจะทำให้การจัดการเรียนการสอนได้รับการยอมรับและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะยังๆๆผู้วิจัยก็มีความปรารถนาที่จะริเริ่ม และเสริมสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับระบบการศึกษาอยู่แล้ว ส่วนความมุ่งหมายข้อ 1 ควรศึกษาให้ครอบคลุมถึงมิติต่างๆ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อจะได้ทำการวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับข้อ 2 ซึ่งคิดว่าน่าจะศึกษาลึกไปถึงศักยภาพของโรงเรียนที่จะสามารถดำเนินการต่อไปได้ด้วย และข้อ 3 ถ้าจะพัฒนารูปแบบเลย ก็น่าจะโอเคแล้วค่ะ แต่ถ้ายังไม่ได้ทำการพัฒนาจริงในขั้นตอนนี้ก็น่าจะเป็น การศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบ..... ขอชื่นชมในไอเดียที่จะรักษาภูมิปัญญาให้ยั่งยืนด้วยวิธีการผนวกเป็นหลักสูตรและรายวิชาในชั้นเรียน อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของเรา ก็ลองแลกเปลี่ยนกันนะคะ เผื่อจะเกิดไอเดียใหม่ๆ ..ขออนุโมทนาสาธุกับความตั้งใจดี และความใจกว้างของคุณที่จะแลกเปลี่ยนกันค่ะ..

  ตอบลบ
 4. ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนวิถีพุทธจะสืบค้นได้ที่ไหน
  จุดมุ่งหมายข้อที่ 2 จะร่างแบบสอบถามถึงศักยภาพของโรงเรียนวิถีพุทธในแนวทางการดำเดินการอย่างไร(เชิงคุณภาพ)
  เช่นสนทนากลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบัติการ
  จุดมุ่งหมายที่ข้อที่ 3 ถ้าจะวิเคราะห์แนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนวิถุพุทธในภาคอีสาน (ใช้หลักวิเคราะห์ วิธี Investigator Triangulation โดยการนำข้อมูลไปให้ผู้ให้ข้อมูลอ่านหรือกลับไปสอบถามผู้ให้ข้อมูลซํ้าอีก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง และใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า จะดีใหม

  ช่วยออกแบบกรอบกรอบแนวคิดการวิจัย..ว่าจะไปทิศนางไหนดี

  นักศึกษาวัฒนาธรรมศาสตร์ ป.เอก (สุริยา ฟ้าประทาน)

  ตอบลบ
 5. (1)ประวัติความเป็นมาสืบค้นได้จากเวปไซต์ทั่วไปนะคะ เช่น http://www.vitheebuddha.com/main.php (2) ศักยภาพเกิดจากการสำรวจบริบท และการวิเคราะห์ swot ส่วน (3) แนวทางการพัฒนาเกิดจากการนำข้อมูลในข้อ 1, 2 มาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์กัน ก็จะพบแนวทางในการพัฒนาค่ะ

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณมากสำหรับคำวิเคราะห์ ตอนนี้จะลงพื้นที่เพื่อสำรวจบริบท และนำมาวิเคราะห์ ประมาณ 1 เดือนจะกลับมาถามใหม่ นะครับ


  นักศึกษาวัฒนาธรรมศาสตร์ ป.เอก (สุริยา ฟ้าประทาน)

  ตอบลบ

ข่าวไทยรัฐออนไลน์:: Breaking news